Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Hässleholms kulturdagar 2023 (avslutat projekt)

Publicerades 5 juli 2023

Arbetet med Hässleholms Kulturdagar 2024 är redan i full gång! Bakgrund Projektet hade sin utgångspunkt att skapa en mötesplats och en gemensam kulturarena för att uppmärksamma kulturens breda utbud i Hässleholms kommun o...

I vår hage

Publicerades 1 mars 2023

Projektstöd  har beviljats till ett nytt Leaderprojekt i Leader LAG PH: I vår hage Bakgrund och syfte Syftet med projektet är att anlägga en vandringsled som ökar kunskap och intresse för naturen för fler människor. Grupp...

Ett attraktivt Perstorp

Publicerades 16 januari 2023

Syfte och mål Syftet med projektet är att involvera företag och lokalsamhället i utvecklingen av bygden utifrån lokala behov för att skapa attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Målet med projektet är att genomföra en...

Framtidens landsbygdsutveckling i Tyringe gamla kommun

Publicerades 3 januari 2023

[gallery size="large" ids="2413,2412,2404"] Bakgrund och syfte Syftet med projektet är att kraftsamla och utveckla hela Tyringebygden genom samarbete och samverkansformer mellan föreningar, näringsliv och andra aktöre...

Läs in fler