Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Vi tar fortfarande emot ansökningar!

Publicerades 29 september 2023

Vår plats på jorden utvecklas som allra bäst av oss som bor och verkar här. Vi tror starkt på att det är tillsammans med andra som vi skapar en hållbar och attraktiv landsbygd. Så har du en projektidé som du vill förverkli...

Hässleholms Kulturdagar 2023 har beviljats projektstöd

Publicerades 5 juli 2023

Hässleholms Kulturdagar 2023 Bakgrund och syfte Projektets syfte är att skapa en mötesplats, en gemensam arena i samverkan för kulturlivet i Hässleholm som en nystart efter sviterna av pandemins nedstängning för att skapa...

I vår hage

Publicerades 1 mars 2023

Projektstöd  har beviljats till ett nytt Leaderprojekt i Leader LAG PH: I vår hage Bakgrund och syfte Syftet med projektet är att anlägga en vandringsled som ökar kunskap och intresse för naturen för fler människor. Grupp...

Ett attraktivt Perstorp

Publicerades 16 januari 2023

Syfte och mål Syftet med projektet är att involvera företag och lokalsamhället i utvecklingen av bygden utifrån lokala behov för att skapa attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Målet med projektet är att genomföra en...

Läs in fler