Målbild 2020

 

holding-hands-1149411_1920

Leader LAG PH är år 2020 ett område som erbjuder livskvalitet för alla, med ett rikt näringsliv och ett område där resurser utnyttjas utan att framtida behov äventyras.

Området har under programperioden utvecklats och blivit attraktivt som boende-, besöks- och entreprenörsområde. Innovativt tänkande leder området framåt!

Invånarna känner sig delaktiga i och stolta över sin bygd, engagerar sig i den och medverkar till dess utveckling.

Nya och förbättrade mötesplatser skapar nya nätverk. Dessa nätverk och ett tillvaratagande av varje invånares unika kompetens, bygdens historia och naturens resurser leder till projekt och insatser som skapar varaktigt positiva effekter. Samverkan mellan områdets olika resurser stärker och främjar området.

Våra natur- och kulturresurser vårdas och innovativa energilösningar bidrar till ett resursutnyttjande som inte äventyrar framtida behov!

 

Dela: