Stöd i genomförandeprocessen

räkna

Verksamhetskontoret stödjer den sökande i processen och ger råd om hur ansökan om utbetalning ska utformas på ett korrekt sätt. Kontoret kan också vara rådgivande om problem skulle uppstå i projektet.

Verksamhetskontoret hjälper gärna till och svarar på frågor eller tar ett arbetsmöte och går igenom ansökan om utbetalning tillsammans med projektgruppen.
Vi erbjuder också återkommande utbildningar i ansökan om utbetalning.

Dela: