Processförloppet för projektstödet

Leader LAG PH tar inte emot nya ansökningar för Leaderprojekt efter 31 december 2023. Vill du söka stöd till Leaderprojekt testa din projektidé hos Leader Östra Skåne, som Perstorps- och Hässleholms kommun ingår i 2023-2027. Besök leaderostraskane.se för mer information.

 

process-forloppet-leader

Processförloppet för projektstöd inom lokalt ledd utveckling börjar alltid med en idé och kontakt med verksamhetskontoret.

Innan ni ansöker om stöd inom lokalt ledd utveckling är det bra om ni testar er idé genom besvara våra frågor. Svaren skickar ni till verksamhetsledare Sylvia Larsson, som sedan kontaktar er för att diskutera vidare. Verksamhetskontoret fungerar som bollplank och lotsar er genom ansökningsprocessen och hjälper er att ta fram rätt underlag inför ansökan. En ansökan kan lämnas när som helst under året.

Verksamhetskontoret stämmer av er ansökan gentemot den lokala utvecklingsstrategin och avgör om kompletteringar eller förtydliganden behövs. LAG, den lokala styrelsen bedömer sedan om projektet ska prioriteras. Ansökan har dessförinnan hanterats i beredningsgrupp och arbetsutskott (AU). LAG-beslutet med motivering skickas till er inom tio dagar efter LAG-mötet. Det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

När kostnader uppstår under projektets genomförande kan ansökan om utbetalning göras till Jordbruksverket. Då bifogar ni också en delrapport. Med fördel görs detta regelbundet under projektets gång. Ni ska alltid kontakta verksamhetskontoret innan ansökan om utbetalning görs.

I slutet av projektet utvärderas det totala resultatet och effekterna. En slutrapport ska lämnas in till verksamhetskontoret i samband med slututbetalning. Slutrapporten godkänns av LAG innan den sänds vidare till Jordbruksverket.

Dela: