Nyheter

 • Alla
 • 2023-2027
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Slutredovisade projekt

Dags för stämma 25 april!

Publicerades 1 februari 2023

Så är det återigen dags att bjuda in till Leader LAG PHs årliga stämma. Stämman kommer att äga rum den 25 april kl 19.00. Plats och lokal återkommer vi med. Man anmäler sig till stämman genom att skicka namn och organisatio...

Ett attraktivt Perstorp

Publicerades 16 januari 2023

Ett attraktivt Perstorp Syftet med projektet är att involvera företag och lokalsamhället i utvecklingen av bygden utifrån lokala behov för att skapa attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Målet med projektet är at...

Förstudie Snapphaneleden Lag PH

Publicerades 4 januari 2023

Förstudie Snapphaneleden Lag PH Syftet med projektet är att undersöka potentialen för Snapphaneledens genomförande och vidare arbete med att göra leden tillgänglig. Att genom samverkan hitta samarbetsformer och dialogmöjligh...

Framtidens landsbygdsutveckling i Tyringe gamla kommun

Publicerades 3 januari 2023

Framtidens landsbygdsutveckling i Tyringe gamla kommun Syftet med projektet är att kraftsamla och utveckla hela Tyringebygden genom samarbete och samverkansformer mellan föreningar, näringsliv och andra aktörer, som leder ti...

Läs in fler