Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Projektresultat i form av en innovativ matupphandling av närproducerade varor

Publicerades 16 februari 2017

Tillgång till närproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt Bakgrund och syfte Genom att utveckla och sprida en upphandlingsmodell syftade projektet till att öppna upp nya möjligheter för mindre och lokala för...