Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Grön Social Odling – Gårdsbutiken som skapade välmående

Publicerades 19 december 2019

Rehabilitering nära djur och natur Bakgrund och syfte Projektet syftade till att erbjuda människor som står långt från arbetsmarknaden en möjlighet till sysselsättning för att skapa rutiner, socialt umgänge och ett positi...