Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Slutredovisade projekt

Anpassning av Hästveda Boulebana och regnskydd.

Publicerades 3 januari 2023

[gallery columns="1" size="full" ids="2245"] Anpassning av Hästveda Boulebana och regnskydd. Projektägare PRO Hästveda Syftet med projektet var att anpassa Hästvedas boulebana enligt Svenska bouleförbundet rekommendation...

Informationsskyltar Tyringe

Publicerades 13 oktober 2021

[gallery size="medium" link="none" ids="2213,2214,2215"] Informationsskyltar Tyringe Projektägare Tyringe byalag Syftet med projektet var att underlätta för besökare till Tyringe tätort att finna de olika aktiviteter och...

Förstudie Fontänhus Hässleholm

Publicerades 28 maj 2021

Förstudie Fontänhus Hässleholm Projektägare Sveriges Fontänhus Riksförbund Syftet med projektet var att få fram ett beslutsunderlag inför uppstart av ett Fontänhus i Hässleholm 2021-22, samt att en modell och metod för at...

”Mötesplats Torsjö” Tyringe Skyttegille

Publicerades 28 maj 2021

Mötesplats Torsjö Projektägare Tyringe Skyttegille. Syftet med projektet var att förbättra en redan befintlig mötesplats genom renovering och tillgänglighetsanpassning. I projektansökan nämns renovering och byte av det be...

Läs in fler