Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Base Camp Skåne – avslutad förstudie med fokus på gästande filmteam

Publicerades 23 november 2016

Förstudie som levererade en samlad kompetens för att assistera gästande filmteam Bakgrund och syfte Projektet innebar att sammanställa en förstudie med målsättningen att utforma en nod i nordöstra Skåne med samlad kompete...