Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Leader LAG PH tar löpande emot projektansökningar!

Publicerades 10 maj 2023

Vi tror att de som bor och verkar på en plats också vet bäst hur platsen kan utvecklas på bästa sätt. Hos Leader LAG PH kan din förening, ditt företag eller din organisation söka pengar för att komma igång! Testa er projek...