Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Slutredovisade projekt

Förstudie Snapphaneleden Lag PH

Publicerades 4 januari 2023

[gallery columns="2" size="large" ids="2256,2255"] Förstudie Snapphaneleden Lag PH Syftet med projektet är att undersöka potentialen för Snapphaneledens genomförande och vidare arbete med att göra leden tillgänglig. Att gen...

Digital informationstavla i Hästveda

Publicerades 9 april 2021

Digital informationstavla i Hästveda Projektägare Hästveda intresseförening Syftet med projektet var att  kunna erbjuda samhällsviktig information såväl som information om utbud i form av evenemang, aktiviteter som ökar d...

Hästkraft

Publicerades 2 november 2020

Syfte/idé: En förstudie med att etablera ett transnationellt samarbetsprojekt inför ett senare genomförandeprojekt, kring användandet av hästars dragkraft och som syftar till att lansera nya metoder inom jordbruk och trädgå...

HUS (Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell)

Publicerades 23 september 2020

Projektägare Hässleholms kommun Syfte/idé: Projektets syfte är att ta fram en utvecklingsplan för Hässleholm, då dess stadskärna behöver åter ta plats då handelns strukturomvandling och besöksnäringens nya mönster påverkar...

Läs in fler