Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Förstudie Snapphaneleden Lag PH (avslutat projekt)

Publicerades 1 september 2023

Det finns en enorm kraft och tillsammans är vi starka! Bakgrund och syfte Förstudien syftade till att undersöka möjligheten att öka attraktionskraften och stärka besöksnäringen genom att sammankoppla besöksmålen Wanås Kon...

Digital informationstavla i Hästveda centrum (avslutat projekt)

Publicerades 9 april 2021

Ett resultat av byutvecklingsplanen mot ett mer attraktivt Hästveda Bakgrund och syfte Leader Lag PH har drivit projektet Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun med syftet att ta fram grundläggande byutvecklingsplaner ...

Hästkraft

Publicerades 2 november 2020

Bakgrund och syfte En förstudie med att etablera ett transnationellt samarbetsprojekt inför ett senare genomförandeprojekt, kring användandet av hästars dragkraft och som syftar till att lansera nya metoder inom jordbruk...

Transnationellt Samarbetsprojekt Kanada (avslutat projekt)

Publicerades 23 oktober 2019

Erfarenhetsutbyte och transnationell samverkan för en hållbar miljö Bakgrund och syfte Målsättningen var att skapa ett internationellt nätverk för att inspirera och utveckla arbetet inom hållbar utveckling. Saint-Camille ...

Läs in fler