Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Radiostyrd bilsport för alla (avslutat projekt)

Publicerades 25 mars 2021

Vi är en av få RC-anläggningar som är helt tillgänglighetsanpassade Bakgrund och syfte Inte allt för sällan händer det mycket fint i de enkla möten som äger rum mellan olika föreningar. Det är exakt så som berättelsen om ...