Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Slutredovisade projekt

SIMS Perstorp: SamhällsInformation – Mötesplats – Språkcafé

Publicerades 12 september 2016

SIMS Perstorp: SamhällsInformation-Mötesplats-Språkcafé Projektägare: Perstorps Kommun SIMS Perstorp var ett integrationsprojekt som pågick fr.o,m våren 2017 t.o.m. årsskiftet 2018/19, och uppkom som ett resultat av det s...

Driftsprojektet för Leader LAG PH har godkänts av Jordbruksverket

Publicerades 12 september 2016

Den 26 augusti fick Leader LAG PH beslut från Jordbruksverket om att vårt projekt "Driftsstöd till Leader LAG PH" har beviljats stöd. Ansökan avser driftsstöd för Leader LAG PHs administration och arbete enligt det som beskr...