Nyheter

 • Alla
 • 2023-2027
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Vi vill har dina synpunkter

SIMS Perstorp: SamhällsInformation – Mötesplats – Språkcafé

Publicerades 12 september 2016

Projektägare: Perstorps Kommun Ett projekt som handlar om att upprätta en form av medborgarcenter där kommunens nyanlända erbjuds de stödfunktioner och den hjälp som vederbörande behöver för att kunna integreras och etable...

Driftsprojektet för Leader LAG PH har godkänts av Jordbruksverket

Publicerades 12 september 2016

Den 26 augusti fick Leader LAG PH beslut från Jordbruksverket om att vårt projekt "Driftsstöd till Leader LAG PH" har beviljats stöd. Ansökan avser driftsstöd för Leader LAG PHs administration och arbete enligt det som beskr...