Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Förstudie – Fontänhus Hässleholm

Publicerades 28 maj 2021

För en mer jämlik fördelning av den psykiska hälsan Bakgrund och syfte För personer med psykisk ohälsa har Fontänhusmodellen visat sig vara en effektiv rehabiliteringsmetod världen över. Genom att ta fram en förstudie ska...

Radiostyrd bilsport för alla

Publicerades 25 mars 2021

Besöksmål och mötesplats som skapar delaktighet Bakgrund och syfte I Sösdala utanför Hässleholm finns möjlighet att ägna sig åt radiostyrd bilsport, och syftet med projektet var att göra denna möjlighet tillgänglig för al...

Arkitekter skissade medborgarnas framtida Vinslöv

Publicerades 2 november 2020

Projektet som levererade arkitektritningar för ett mer attraktivt Vinslöv Bakgrund och syfte Företagarna i Vinslöv ville tillsammans med invånarna göra orten mer attraktiv. Målsättningen var därför att ta fram arkitektrit...

HUS (Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell)

Publicerades 23 september 2020

Syfte och bakgrund Projektets syfte är att ta fram en utvecklingsplan för Hässleholm, då dess stadskärna behöver åter ta plats då handelns strukturomvandling och besöksnäringens nya mönster påverkar Hässleholms kommun, p...

Läs in fler