Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Slutredovisade projekt

Förstudie Fontänhus Hässleholm

Publicerades 28 maj 2021

Förstudie Fontänhus Hässleholm Projektägare Sveriges Fontänhus Riksförbund Syftet med projektet var att få fram ett beslutsunderlag inför uppstart av ett Fontänhus i Hässleholm 2021-22, samt att en modell och metod för at...

Radiostyrd bilsport för alla

Publicerades 25 mars 2021

Radiostyrd bilsport för alla Syfte/idé är att anpassa en anläggning för personer med rörelsefunktionsnedsättning, genom att bygga en ramp till förarställning, anskaffa en toalettmodul för den med med rörelsehinder och dessut...

Attraktivare Vinslöv

Publicerades 2 november 2020

Syfte/idé: Projektet handlar om att skapa ett antal arkitektritade skissförslag på förbättrade mötesplatser i Vinslöv. Efter att ha deltagit i Leader projektet "Mer attraktiva orter" i Hässleholm bestämde sig en arbetsgru...

HUS (Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell)

Publicerades 23 september 2020

Projektägare Hässleholms kommun Syfte/idé: Projektets syfte är att ta fram en utvecklingsplan för Hässleholm, då dess stadskärna behöver åter ta plats då handelns strukturomvandling och besöksnäringens nya mönster påverkar...

Läs in fler