Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

HUS – Avslutat projekt som nu tar flera nya steg!

Publicerades 13 oktober 2023

Vi är många som tar ansvar i detta att bygga framtidens Hässleholm. Bakgrund och syfte Projektet "HUS - Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell" syftade till att stärka och utveckla Hässleholms centrum som handels- oc...

Förstudie – Fontänhus Hässleholm

Publicerades 28 maj 2021

För en mer jämlik fördelning av den psykiska hälsan Bakgrund och syfte För personer med psykisk ohälsa har Fontänhusmodellen visat sig vara en effektiv rehabiliteringsmetod världen över. Genom att ta fram en förstudie ska...

När radiostyrd bilsport verkligen är något för alla!

Publicerades 25 mars 2021

Vi är en av få RC-anläggningar som är helt tillgänglighetsanpassade Bakgrund och syfte Inte allt för sällan händer det mycket fint i de enkla möten som äger rum mellan olika föreningar. Det är exakt så som berättelsen om ...

Arkitekter skissade medborgarnas framtida Vinslöv

Publicerades 2 november 2020

Projektet som levererade arkitektritningar för ett mer attraktivt Vinslöv Bakgrund och syfte Företagarna i Vinslöv ville tillsammans med invånarna göra orten mer attraktiv. Målsättningen var därför att ta fram arkitektrit...

Läs in fler