Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Hästkraft

Publicerades 2 november 2020

Bakgrund och syfte En förstudie med att etablera ett transnationellt samarbetsprojekt inför ett senare genomförandeprojekt, kring användandet av hästars dragkraft och som syftar till att lansera nya metoder inom jordbruk...

Paraply – Miljö

Publicerades 15 november 2019

        Bakgrund och syfte Projektet ska genom ett paraplyprojekt förenkla administrationen och stimulera de som vill genomföra mindre projekt inom området. Leader LAG PH vill driva det...

MER ATTRAKTIVA ORTER i Hässleholms Kommun

Publicerades 12 november 2019

Nätverket har stärkt alla inblandade och har öppnat tidigare stängda dörrar! Bakgrund och syfte Leader Lag PH ville bidra till att skapa en tätare dialog mellan medborgare, det offentliga samt den privata och ideella sekt...

Paraply – Kompetens

Publicerades 7 november 2019

Bakgrund och syfte Projektet syftar till att genom ett paraplyprojekt förenkla administrationen och stimulera de som vill söka mindre projekt inom området. Projektet ska leda till kompetensutveckling av bef...

Läs in fler