Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Krispet

Publicerades 21 april 2021

En ny produkt - till så många lantbrukare som möjligt! Bakgrund och syfte Som lantbrukare sedan barnsben ville projektägaren ta fram en ny stallskrapa, bland annat för en effektivare renhållning i stallen och för renare b...

Digital informationstavla i Hästveda

Publicerades 9 april 2021

Ett resultat av byutvecklingsplanen mot ett mer attraktivt Hästveda Bakgrund och syfte Leader Lag PH har drivit projektet Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun med syftet att ta fram grundläggande byutvecklingsplaner ...

Alpacka- och älggården erbjuder närhet till djur och natur

Publicerades 8 november 2018

Fem nya produkter och 200 nya dagbesökare Bakgrund och syfte Den vid projektstarten nyligen inköpta gården belägen utanför Västra Torup utvecklas, bland annat för att kunna etablera en långsiktig verksamhet på landsbygden...

Multilevel – äventyrsbanan som är tillgänglig för alla

Publicerades 8 november 2018

En varsam, tillgänglig och uthållig äventyrspark Bakgrund och syfte Projektägaren ville säkerställa att alla, på lika villkor och oavsett funktionshinder, skulle kunna uppleva rörlighet och äventyr i en unik natur- och sk...

Läs in fler