LAG

Kontoret

LAG består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor och har engagerats för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG:s sammansättning innebär en oöverträfflig kompetensbank och bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG, den lokala aktionsgruppen, utgör styrelsen i föreningen Leader LAG PH och består av 18 ordinarie ledamöter och 6 ersättare. Representanter från alla tre sektorer och båda kommuner finns med. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall prioriteras samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Dela: