LAG

LAG består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor och har engagerats för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG:s sammansättning innebär en oöverträfflig kompetensbank och bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG, den lokala aktionsgruppen, utgör styrelsen i föreningen Leader LAG PH och består av 15 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Representanter från alla tre sektorer och båda kommuner finns med. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall prioriteras samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Offentlig part ordinarie

Connie Asterman, Ordförande
Offentlig sektor, Hässleholms kommun, ordinarie ledamot
Mobil: 070-8154154
Angela Samarzija
Offentlig sektor, Hässleholms kommun, Ordinarie ledamot
Stefan Larsson
Offentlig sektor, Hässleholms kommun, Ordinarie ledamot
Mobil: 0451-26 72 25
Annika Nilsson
Offentlig sektor, Perstorps kommun, Ordinarie ledamot
Mobil: 0435-392 59
Kerstin Andersson
Offentlig sektor, Perstorps kommun, Ordinarie ledamot

Offentlig part suppleant

Lena Wallentheim
Offentlig sektor, Hässleholm, Suppleant

Ideell part ordinarie

Lars-Göran Wiberg
Lars-Göran Wiberg, 1:e Vice ordförande
Ideell sektor, Hässleholm, Ordinarie ledamot
Mobil: 0705452478
Elisabet Ekwurtzel
Ideell sektor, Hässleholm, Ordinarie ledamot
Linus Wiberg
Ideell sektor, Hässleholm, Ordinarie ledamot
Sven-Erik Sjöstrand
Ideell sektor, Perstorp, Ordinarie ledamot
Sven Davidsson
Ideell sektor, Hässleholm, Ordinarie ledamot

Ideell part suppleant

Johan Jönsson
Ideell sektor, Hässleholm, Suppleant

Privat part ordinarie

Bengt Marntell, 2:e Vice ordförande
Privat sektor, Perstorp, Ordinarie ledamot
Mobil: 070-6433090
Anna Axelsson
Privat sektor, Hässleholm, Ordinarie ledamot
Glenn Oredsson
Privat sektor, Hässleholm, Ordinarie ledamot
Per Olsson
Privat sektor, Hässleholm, Ordinarie ledamot
Eleanor Sander
Privat sektor, Hässleholm, Ordinarie ledamot

Privat part suppleant

Kristina Hovander
Privat sektor, Perstorp, Suppleant
Dela: