Förstudie transnationellt samarbetsprojekt Kanada

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgLeader LAG PH har beviljats 39 680 kronor i stöd för att genomföra en förstudie kring ett tänkt samarbetsprojekt med Kanada.

Leader LAG PH sökte stöd för kostnader till i huvudsak projektledning och administration för att kunna genomföra en förstudie inom vilken nätverk byggs och dokumentation tas fram inför ett kommande genomförandeprojekt med partner i Kanada. Man vill undersöka möjligheten till att hitta en, av Jordbruksverket godkänd, partner som genom sin erfarenhet av landsbygdsutveckling i ett icke europeiskt land kan ge oss nya infallsvinklar på problem och hot i ett geografiskt område snarligt det Leader LAG PH representerar.
Vi vill söka den/de rätta personerna att samarbeta med i genomförandeprojektet, hitta samarbetsmöjligheterna och få dokumentation kring samarbetet på plats.
Dessutom finns i Leader LAG PH:S strategi ett klart uttalat mål om att minst ett transnationellt samarbetsprojekt skall beviljas stöd under projektperioden och då inga andra aktörer sökt medel vill Leader LAG PH själva hitta aktörer för att driva ett, för strategin på många sätt måluppfyllande, samarbetsprojekt. Den uttalade strategi som finns på den kanadensiska sidan ligger, enligt den kanadensiske landsbygdsutvecklare Leader LAG PH knutit kontakt med, helt i linje med vår egen och därmed skulle flera parters strategier få mål uppfyllda.

 

Dela: