Förstudie transnationellt samarbetsprojekt Kanada

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgLeader Lag PH beviljades år 2019 stöd för och genomförde därefter en förstudie kring ett samarbetsprojekt med Kanada.

I vår utvecklingsstrategi finns ett klart uttalat mål om att minst ett transnationellt samarbetsprojekt ska ha genomförts under Lag PH:s projektperiod. Syftet var att hitta en, av Jordbruksverket godkänd, partner som genom sin erfarenhet av landsbygdsutveckling i ett icke europeiskt land som kunde ge oss nya infallsvinklar på problem och hot i ett geografiskt område som är snarlikt det som Leader Lag PH representerar.

Genom telefonsamtal och möten online söktes lämpliga samarbetspartners i Kanada. Utifrån det lokala behovet och utifrån de möjligheter som kanadensarna erbjöd tydliggjordes vilka delar som skulle ingå i genomförandeprojektet, och därefter togs en handlingsplan fram.

När förstudien var avslutad fanns en konkret handlingsplan inför ett samarbetsprojekt mellan Leader Lag PH och aktörer i Saint-Camille och Quebec. Projektet Transnationellt samarbetsprojekt – Kanada genomfördes för att inspirera och utveckla arbetet inom hållbar utveckling.

Dela: