Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • Kallelser
  • LAG-möten
  • Nyheter
  • Prioriterat av LAG

LAG har prioriterat ansökan HUS (Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell)

Publicerades 23 september 2020

Projektägare Hässleholms kommun Syfte/idé: Projektets syfte är att ta fram en utvecklingsplan för Hässleholm, då dess stadskärna behöver åter ta plats då handelns strukturomvandling och besöksnäringens nya mönster påverkar...

Foton från våra vackra kommuner efterlyses

Publicerades 17 september 2020

Hej Vi är snart redo för tryck av den fina rapport som skall sammanfatta  projektet Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun. Dock skulle vi vilja illustrera den och kanske även framtid trycksaker med vackra bilder frå...

LAG har prioriterat ansökan BOKETORP

Publicerades 29 augusti 2020

Projektägare: Hässleholms Kommun "Hovdalaområdet besitter en stor potential inom besöksnäringen och i synnerhet vandring, som nu ökar, och därmed också kraven på service och infrastruktur. Genom att återuppliva en mötesp...

Fjorgyn – ändringsansökan

Publicerades 24 augusti 2020

Ändringsansökan inkommen Projektägare: Fjorgyn Ekonomiska Förening Sökande ansöker om revidering av mål och budget med anledning av ett mindre antal deltagare än förväntat (och därmed en förändring i aktiviteter) till f...

Läs in fler