Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • Kallelser
  • LAG-möten
  • Nyheter
  • Prioriterat av LAG

Fjorgyn

Publicerades 5 juni 2018

Projektägare: Fjorgyn Ekonomiska Förening Syfte/Idé: Avsikten är att skapa ett fundament till arbetskooperation utifrån en ekonomisk förening inom näring som är skonsam för både miljö och människa och som gynnar mänsklig p...

Utveckling av Alpacka och Älg Gården

Publicerades 5 juni 2018

Projektägare: Jacqueline Käslin Syfte/Idé: Att renovera och marknadsföra ett befintligt besöksmål för ökad omsättning och fler kunder som även kan tillföra besöksnäringen i stort ett mervärde. LAG bedömer att ansökan sk...

Medlemmar i Leader LAG PH kallas till 2018 års stämma

Publicerades 16 mars 2018

Medlemmarna i Leader LAG PH kallas till 2018 års stämma. Datum och tid: 10 april kl. 19.00 Plats: Medborgarhuset i Ignaberga Styrelsen vill göra er uppmärksam på att obetald medlemsavgift medför förlust av rösträtt o...

Multilevel Tillgängliga äventyr

Publicerades 16 mars 2018

Projektägare: Climat AB Syfte/Idé: Uppfylla behovet för alla människor också med funktionsnedsättningar, att på liknande villkor kunna uppleva rörlighet och äventyr. Skapa en allmännytta och livskvalité för besökare oavset...

Läs in fler