Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Årsmöte Leader LAG PH
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • Kallelser
  • LAG-möten
  • Nyheter
  • Prioriterat av LAG
  • Vi vill har dina synpunkter

Publicerades 9 september 2021

        Många har varit med och utformat den nya strategin. Är du en av dem? Eller är du intresserad av lokal utveckling? Välkommen på digital släppefest!  Vi vill fira med dig att strat...

Lämna synpunkter på första delen av strategin

Publicerades 12 juli 2021

Nu kan du lämna synpunkter på första delen av den lokala utvecklingsstrategin för det nya leaderområdet Leader Östra Skåne. Under våren 2021 har de tre leaderområdena i östra Skåne, Leader LAG PH, Skånes Ess och LEADER Syd...

Semestertider

Publicerades 5 juli 2021

Sommar, sommar, sommar...   Vi närmar oss semestertider här på verksamhetskontoret! Det innebär att vår service till er är begränsad under veckorna 28-31. Lättast är om ni mailar oss under dessa veckor. ...

Förstudie Fontänhus Hässleholm prioriterat av LAG

Publicerades 28 maj 2021

Syfte/idé är att projektet är att genomföra en förstudie, som är viktig inför ett eventuellt genomförandeprojekt, detta då beslutsunderlaget som skall tas fram är avgörande för nästa fas. Dessutom skall en metod tas fram, för...

Läs in fler