Slutrapportera

I slutet av projektet utvärderas det totala resultatet och effekterna. En slutrapport ska lämnas in till verksamhetskontoret i samband med slututbetalning.

Slutrapporten knyter an till projektplanen och ska spegla utfallet av det som ni planerade i samband med projektstarten. De sista 20 % av projektstödet utbetalas inte förrän slutrapporten är godkänd.

Dela: