Blanketter och loggor

leader-logor

När ni informerar eller kommunicerar om ert projekt så ska det framgå att pengarna kommer från EU. Detta visas genom två logotyper: EU-logotypen och Leader-logotypen, som ska vara väl synliga och läsbara.

  • Den EU-logotyp som gäller den fond som finansierar projektet ska vara med när det gäller enskilda projekt.
  • Leader-logotypen ska alltid vara med, den gröna logotypen med en grodd.

Vad som gäller för just ditt projekt kan du läsa i det beslut du har fått från Jordbruksverket och på Jordbruksverkets hemsida.

https://jordbruksverket.se/stod/eus-politik-for-jordbruk-och-fiske/pengar-fran-eu—anvand-eu-logotyp#h-Dusomfarstodunderperioden20142020

 

Fråga gärna verksamhetskontoret vad som gäller för ert projekt.

Blanketter du kan behöva under ditt arbete hittar du via länken till Jordbruksverkets hemsida!

Dela: