Testa er projektidé

Leader LAG PH tar inte emot nya ansökningar för Leaderprojekt efter 31 december 2023. Vill du söka stöd till Leaderprojekt testa din projektidé hos Leader Östra Skåne, som Perstorps- och Hässleholms kommun ingår i 2023-2027. Besök leaderostraskane.se för mer information.

Testa din projektidé genom att skicka in din idébeskrivning till Leader kontoret

Det finns ingen stöpt form för vilka idéer som kan bli ett leaderprojekt. För att lättare göra en första bedömning kan ni innan verksamhetskontoret kontaktas testa er projektidé genom att kopiera in nedanstående frågor i ett worddokument och  besvara dem. Skicka idébeskrivningen via e-post till sylvia@leaderph.se. Det är föreningar, företag eller kommuner som kan söka Leaderprojekt, ej privatpersoner.

Beskriv kortfattat er idé och på vilket sätt den är nytänkande?
Varför vill ni genomföra projektidén?
Vad är målet med er projektidé?
Vilka aktiviteter ska ingå i projektet?
Vad kommer det att kosta att göra dessa aktiviteter?
Vilket resultat ska aktiviteterna skapa och på vilket sätt bidrar projektet till att utveckla bygden?
Vilka målgrupper vinner på att projektet genomförs?
Vilken organisation ska vara projektägare?
Vilka organisationer ska ni samarbeta med i projektet?

De kortfattade svaren mejlas till verksamhetsledare Sylvia Larsson, som sedan tar kontakt med er.

Dela: