Press

press-1015988_1920

Pressrepresentanter hänvisas till den eller de som specifikt anges som kontaktpersoner i våra pressmeddelanden. I allmänna frågor kring Leader är man välkommen att kontakta vår verksamhetsledare.

 

Pressmeddelande 2016-04-10: Leader LAG PH startklara

Den 22 mars fattade Jordbruksverket det formella beslutet att godkänna Leader LAG PH och ge oss starttillstånd! Beslutet innebär att det geografiska området, innefattande kommunerna Perstorp och Hässleholm nu är officiellt inrättat och att den lokala utvecklingsstrategin för åren 2014-2020 är godkänd. Därmed kan vi nu öppna upp för projektansökningar och börja arbetet med att fördela de medel vi beviljats för arbetet inom området! Leader LAG PH är ett samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna i Perstorp och Hässleholms kommuner. Tillsammans skall vi hitta och stimulera samverkansprojekt för att främja den långsiktiga landsbygdsutvecklingen i området. Arbetet drivs enligt leadermetoden, vilket betyder att det ska var lokalt förankrat och bedrivas i ett underifrånperspektiv.

Med anledning av detta hälsas därför pressen välkomna till vårt nyinrättade kontor på Kasernvägen 2 i Hässleholm för information och en möjlighet att ställa frågor kring vårt arbete med långsiktig landsbygdsutveckling inom Hässleholms och Perstorps kommuner. Onsdag den 13 april klockan 13.30 finns våra representanter på plats för att lämna information och svara på era eventuella frågor.

Varmt välkomna!

Tommy Nilsson
Ordförande Leader LAG PH
tommy.nilsson51@telia.com
Tel: 072-338 51 50

Dela: