Aktiva projekt

Transnationellt samarbetsprojekt – Kanada

Publicerades den 23 oktober 2019


 

 

 

 

Transnationellt Samarbetsprojekt Kanada är slutfört.
Eftersom pandemin påverkade projektet och resor inte kunde genomföras på grund av restriktioner, ställde projektet om och skickade in en ansökan om ändring av ursprungsbeslutet till Jordbruksverket.

Syftet med projektet var att genom ett samarbetsprojekt mellan Leader LAG PH och partners i Kanada skapa ett internationellt nätverk för att inspirera och utveckla arbete inom hållbar utveckling. Målet med projektet var att genomföra digitala aktiviteter som leder till erfarenhetsutbyten med lokala aktörer i Kanada och att sammanställa erfarenheterna i en slutrapport.
Aktiviteterna i projekt är: Projektledning, Avgifter för inställd resa som ej går attåterfå, Webbinarie – Erfarenhetsutbyte med Kanada.

Projektet genomfördes online via Zoom med deltagare från Leader Lag PH, deltagare från privata, offentliga och ideell sektorerna i bla Saint-Camille, Quebec och Perstorp/Hässleholm.

Initialt skulle projektet haft syftet att inkludera en resa till Kanada att ta del av deras landsbygdsutveckling. I stället blev syftet att ha diskussioner om landsbygdsutvecklings olika tema (innovativa lösningar inom T. Ex: utbildning, boende, transport av varor och människor, arbete, service) via digitala möjligheter och genom att skapa olika nätverk. Tre Webinarier ägde rum under 2022 och ingen resa genomfördes. Nya nätverk skapades via sociala medier. Många deltagarna i vår tredje Webinar har nu tagit del av ett större nätverk angående Småskalig Hästkraft.

Projektet har genomförts av Swedish – Canadian network on Rural development, representanter från Leader LAG PH, representanter från Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille, förenings- och näringslivsrepresentanter från båda de geografiska områdena i Perstorp – Hässleholm och Saint-Camille i Kanada.

Mål i projektet har varit att genomföra 3-4 webinarier för att lära av varandra om landsbygdsutveckling på olika vis i Sverige och Kanada. Målet har också varit att skapa nätverk.

 


Ursprungligt beslut

Jordbruksverket har fattat beslut om stöd till ett transnationellt samarbetsprojekt med Kanada

Projektägare: Leader LAG PH

Syfte/Idé: Vi vill ta del av vår samarbetspartners erfarenhet av hållbar landsbygdsutveckling som är i ett icke europeiskt land och som kan ge oss nya infallsvinklar på problem och hot i ett geografiskt område snarligt det Leader LAG PH representerar.

Genom erfarenhetsutbyte och specifikt en resa till Quebec vill vi fokusera på följande områden inom hållbar landsbygdsutveckling…innovativa lösningar inom till ex. utbildning, hälsa, matleverans, banksystem för landsbygden, bredband och telefoni, transport, post och arbete; och användbarheten av överflödiga byggnader och bostäder på landsbygden. Vår strategi och Saint-Camilles strategi har liknande inriktningar. Dessutom finns i Leader LAG PH:s strategi ett klart uttalat mål om att minst ett transnationellt samarbetsprojekt skall beviljas stöd under projektperiod och därmed skulle flera parters strategier få mål uppfyllda.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2019-10-23
Beviljat stöd: 570 733 kronor
Projektnamn: Transnationellt Samarbetsprojekt – Kanada
Sökande: Leader LAG PH
Journalnummer: 2019-3049
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar den lokala utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle.
Bedömning: Ansökan fick 317 poäng vara 31,5 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Dela: