Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Alpacka- och älggården erbjuder närhet till djur och natur

Publicerades 8 november 2018

Fem nya produkter och 200 nya dagbesökare Bakgrund och syfte Den vid projektstarten nyligen inköpta gården belägen utanför Västra Torup utvecklas, bland annat för att kunna etablera en långsiktig verksamhet på landsbygden...

Multilevel – äventyrsbanan som är tillgänglig för alla

Publicerades 8 november 2018

En varsam, tillgänglig och uthållig äventyrspark Bakgrund och syfte Projektägaren ville säkerställa att alla, på lika villkor och oavsett funktionshinder, skulle kunna uppleva rörlighet och äventyr i en unik natur- och sk...