Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Slutredovisade projekt

I vår hage

Publicerades 1 mars 2023

Projektstöd  har beviljats till ett nytt Leaderprojekt i Leader LAG PH! I vår hage Syftet med projektet är att anlägga en vandringsled som ökar kunskap och intresse för naturen för fler människor. Grupper som kanske inte sj...

Ett attraktivt Perstorp

Publicerades 16 januari 2023

Ett attraktivt Perstorp Syftet med projektet är att involvera företag och lokalsamhället i utvecklingen av bygden utifrån lokala behov för att skapa attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Målet med projektet är at...

Förstudie Snapphaneleden Lag PH

Publicerades 4 januari 2023

[gallery columns="2" size="large" ids="2256,2255"] Förstudie Snapphaneleden Lag PH Syftet med projektet är att undersöka potentialen för Snapphaneledens genomförande och vidare arbete med att göra leden tillgänglig. Att gen...

Framtidens landsbygdsutveckling i Tyringe gamla kommun

Publicerades 3 januari 2023

Framtidens landsbygdsutveckling i Tyringe gamla kommun Syftet med projektet är att kraftsamla och utveckla hela Tyringebygden genom samarbete och samverkansformer mellan föreningar, näringsliv och andra aktörer, som leder ti...

Läs in fler