Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Beslutsmöten 2017

Publicerades 13 januari 2017

Under 2017 kommer Leader LAG PH att fatta beslut om projekt vid följande möten: Den 14 februari, 6, mars, 20 april, 23 maj och den 20 juni. Under Juli håller vi lite "semester" sedan fortsätter vi med möten på följande datum...