Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Paraply – Miljö

Publicerades 15 november 2019

        Bakgrund och syfte Projektet ska genom ett paraplyprojekt förenkla administrationen och stimulera de som vill genomföra mindre projekt inom området. Leader LAG PH vill driva det...