Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Paraplyprojekt: Unga resurser

Publicerades 1 juli 2020

OBSERVERA! Leader LAG PH har stängt möjligheten för ansökningar av paraplyprojekt. Syfte och mål Syftet med projektet är att genom ett paraplyprojekt utlysa pengar för genomförande som leder...

Transnationellt samarbetsprojekt – Kanada

Publicerades 23 oktober 2019

Erfarenhetsutbyte och transnationell samverkan för en hållbar miljö Bakgrund och syfte Målsättningen var att skapa ett internationellt nätverk för att inspirera och utveckla arbetet inom hållbar utveckling. Saint-Camille ...