Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Förstudie Transnationellt Samarbetsprojekt Kanada (avslutat projekt)

Publicerades 11 januari 2019

Erfarenhetsutbyte för nytänkande och innovation Bakgrund och syfte Detta Leader-ägda projekt syftade till att undersöka både intresse och möjligheter för ett samarbete med en kanadensisk partner som utifrån sin utveckling...