Genomföra

wanderer-455338_1920

Under genomförandet håller projektägare och verksamhetskontoret en kontinuerlig kontakt, där kontoret finns som ett stöd vid eventuella frågor och problem.

Vi på verksamhetskontoret hjälper gärna till och svarar på frågor eller ett arbetsmöte för att gå igenom redovisningen tillsammans med er. För att underlätta vid ansökan om utbetalning erbjuder vi möjlighet att delta vid utbildningstillfällen för ansökan om utbetalning. Vi går då igenom ansökningsblanketten och vad som krävs i form av kostnadsunderlag, betalningsunderlag, bilagor, mm. för att en ansökan om utbetalning ska vara komplett.

Under genomförandet är det viktigt att arbeta enligt projektplanen. Eftersom beslutet grundar sig på ansökan med projektplan och budget måste avvikelser från dessa meddelas till och godkännas av verksamhetskontoret. Annars finns risk att stödet inte kan betalas ut. Vi hjälper er naturligtvis att anpassa projektplanen vid behov.

Det finns möjlighet att ansöka om förskott.

Dela: