Integritetspolicy Leader LAG PH

INTEGRITETSPOLICY

Så här behandlar vi dina personuppgifter

För att du ska känna dig trygg med hur vi på Leader LAG PH behandlar dina personuppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen att gälla i Sverige och i resten av EU. Enligt dataskyddsförordningen måste vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas vid kontakt med oss. Det ska göras när uppgifterna samlas in. Du har också rätt att veta vad uppgifterna ska användas till och om de sprids vidare.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på något sätt kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn eller personnummer. Men det är också bilder, filmer och ljudupptagningar där du medverkar och kan identifieras. Likaså tillhörigheter och egendom som kan kopplas till dig som person.

Så lagrar vi dina personuppgifter

Leader LAG PH behandlar personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten och för att vi skall kunna uppfylla våra åtagande. Ändamålet med lagringen omfattar hantering vid ansökan om stöd, statistik/uppföljning och arkivändamål med stöd av rättslig förpliktelse. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Vissa uppgifter lagras hos Leader LAG PH för att kunna uppvisas vid en revision medans alla digitalt förvarade handlingar som rör din ansökan förvaras i Jordbruksverkets olika digitala system och där de ansvarar för datasäkerheten. (www.jordbruksverket.se)

Så får du reda på vilka uppgifter Leader LAG PH har om dig

Du kan när som helst kontakta Leader LAG PH för att få reda på vilka uppgifter vi har lagrat om dig. Du kan också när som helst begära rättelse av de uppgifter som vi har. Du kan begära att få personliga uppgifter raderade. Uppgifterna som lagras hos oss blir offentliga handlingar, om de inte innehåller information som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Om du anser att vi behandlat dina uppgifter felaktigt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

När du använder e-tjänster

När du använder e-tjänsterna för att ansöka om Leader stöd hanteras dina uppgifter av Jordbruksverket som då istället blir ansvariga för uppgifterna och hanteringen av dessa.

När du inleder en ansökningsprocess När du väljer att kontakta oss för att inleda en ansökningsprocess, lagrar vi de uppgifter du sänder oss i våra kundakter. Detta för att vi skall kunna vara dig behjälplig i ditt ansökningsförfarande. Fullföljer du inte din ansökan raderas dina digitala uppgifter efter ett år.

Hur länge förvaras dina uppgifter

Leader LAG PH förvarar dina uppgifter under hela den aktuella programperioden och under det antal år efter programperioden som ditt projekt fortfarande kan bli föremål för en revision från Jordbruksverket eller EU. Därefter raderas dina uppgifter om du inte inleder ytterligare projektansökningar eller förnyar kontakten med oss på annat sätt som kräver lagring av dina personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi hanterar dina uppgifter kontakta oss med ett mail: info@leaderph.se

 

Dela: