Projektkarta

Via projektkartan kan ni se Leader LAG PHs prioriterade och av Jordbruksverket beslutade projekt. Tryck på respektive markör för att läsa mer om projektet.
Det kan finnas fler projekt som prioriterats av Leader LAG PH, dessa uppdateras till kartan efter hand som projektet får sitt stöd beviljat av Jordbruksverket som är den förvaltande myndigheten.

STÄNG

I vår hage

Projektstöd  har beviljats till ett nytt Leaderprojekt i Leader LAG PH! I vår hage Syftet med projektet är att anlägga en vandringsled som ökar kunskap och intresse för naturen för fler människor. Grupper som kanske inte sj...

STÄNG

Ett attraktivt Perstorp

Ett attraktivt Perstorp Syftet med projektet är att involvera företag och lokalsamhället i utvecklingen av bygden utifrån lokala behov för att skapa attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Målet med projektet är at...

STÄNG

Förstudie Snapphaneleden Lag PH

Förstudie Snapphaneleden Lag PH Syftet med projektet är att undersöka potentialen för Snapphaneledens genomförande och vidare arbete med att göra leden tillgänglig. Att genom samverkan hitta samarbetsformer och dialogmöjli...

STÄNG

Framtidens landsbygdsutveckling i Tyringe gamla kommun

Framtidens landsbygdsutveckling i Tyringe gamla kommun Syftet med projektet är att kraftsamla och utveckla hela Tyringebygden genom samarbete och samverkansformer mellan föreningar, näringsliv och andra aktörer, som lede...

STÄNG

INK – Ignaberga natur och kultur

  INK – Ignaberga natur och kultur Syftet med projektet är att öka kännedomen om byarna Tykarp, Ignaberga och Gulastorp med omnejd. Detta skall ske genom att uppmärksamma det rika kulturarv, de välbevarade kult...

STÄNG

Anpassning av Hästveda Boulebana och regnskydd.

Anpassning av Hästveda Boulebana och regnskydd. Projektägare PRO Hästveda Syftet med projektet var att anpassa Hästvedas boulebana enligt Svenska bouleförbundet rekommendationer av tävlingsboulebanor samt att ordna regn...

STÄNG

Hässleholm – Framtidens outdoor destination

Syfte/idé är att skapa en tydlig profil för Hässleholms Kommun som outdoor destination för att exponera utbudet, som ökar turismen och skapar nya affärsmöjligheter för företag på landsbygden. Målet med projektet är att...

STÄNG

Informationsskyltar Tyringe

Informationsskyltar Tyringe Projektägare Tyringe byalag Syftet med projektet var att underlätta för besökare till Tyringe tätort att finna de olika aktiviteter och attraktioner som bjuds och efterfrågas. Målet med pr...

STÄNG

Förstudie Fontänhus Hässleholm

Förstudie Fontänhus Hässleholm Projektägare Sveriges Fontänhus Riksförbund Syftet med projektet var att få fram ett beslutsunderlag inför uppstart av ett Fontänhus i Hässleholm 2021-22, samt att en modell och metod för at...

STÄNG

”Mötesplats Torsjö” Tyringe Skyttegille

Mötesplats Torsjö Projektägare Tyringe Skyttegille. Syftet med projektet var att förbättra en redan befintlig mötesplats genom renovering och tillgänglighetsanpassning. I projektansökan nämns renovering och byte av det be...

STÄNG

”KRISPET”

Krispet Syftet med projektet var att ta fram en ny innovativ stallskrapa. En ritning fanns och prototyper skulle tas fram för testning och planer för paketering, marknadsföring m.m. Målet med projektet var att ha tagit fram...

STÄNG

Digital informationstavla i Hästveda

Digital informationstavla i Hästveda Projektägare Hästveda intresseförening Syftet med projektet var att  kunna erbjuda samhällsviktig information såväl som information om utbud i form av evenemang, aktiviteter som ökar d...

STÄNG

Radiostyrd bilsport för alla

Radiostyrd bilsport för alla Syfte/idé är att anpassa en anläggning för personer med rörelsefunktionsnedsättning, genom att bygga en ramp till förarställning, anskaffa en toalettmodul för den med med rörelsehinder och dessut...

STÄNG

Hästkraft

Syfte/idé: En förstudie med att etablera ett transnationellt samarbetsprojekt inför ett senare genomförandeprojekt, kring användandet av hästars dragkraft och som syftar till att lansera nya metoder inom jordbruk och trädgå...

STÄNG

Attraktivare Vinslöv

Syfte/idé: Projektet handlar om att skapa ett antal arkitektritade skissförslag på förbättrade mötesplatser i Vinslöv. Efter att ha deltagit i Leader projektet "Mer attraktiva orter" i Hässleholm bestämde sig en arbetsgru...

STÄNG

HUS (Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell)

Projektägare Hässleholms kommun Syfte/idé: Projektets syfte är att ta fram en utvecklingsplan för Hässleholm, då dess stadskärna behöver åter ta plats då handelns strukturomvandling och besöksnäringens nya mönster påverkar...

STÄNG

BOKETORP

Projektägare: Hässleholms Kommun "Hovdalaområdet besitter en stor potential inom besöksnäringen och i synnerhet vandring, som nu ökar, och därmed också kraven på service och infrastruktur. Genom att återuppliva en mötesp...

STÄNG

Fjorgyn – ändringsansökan

Ändringsansökan inkommen Projektägare: Fjorgyn Ekonomiska Förening Sökande ansöker om revidering av mål och budget med anledning av ett mindre antal deltagare än förväntat (och därmed en förändring i aktiviteter) till f...

STÄNG

Paraplyprojektet Unga resurser

2020-05-27  beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Paraplyprojekt - Unga resurser Projektägare: Leader LAG PH Syfte/Idé: Projektet syfte och idé är att genom ett paraplyprojekt för Unga är ...

STÄNG

Framsteget

Projektägare: Hässleholms Kommun Framsteget är ett arbetsmarknadsprojekt som syftar till att bistå lokala företags tillväxt genom förbättrad kompetensförsörjning och sänka arbetslösheten i Hässleholm. Idén med Framstege...

STÄNG

Grön Social Odling

2019-12-19 beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Grön Social Odling Projektägare: Naturnära Kärråkra Ekonomisk förening Syfte/Idé: Att erbjuda meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsm...

STÄNG

Paraply – Miljö

2019-11-15 beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Paraplyprojekt - Miljö     Projektägare: Leader LAG PH Syfte/Idé: Projektet skall genom ett paraplyprojekt förenkla administrationen och stim...

STÄNG

Mer attraktiva orter i Hässleholms Kommun

2019-11-12 beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Mer attraktiva orter i Hässleholm. Projektägare: Leader LAG PH Syfte/Idé: Projektet syfte och idé är att genom nätverkande ta fram byutvecklingsplaner för att ...

STÄNG

Paraply – Kompetens

2019-11-07 beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Paraplyprojekt - Kompetens Projektägare: Leader LAG PH Syfte/Idé: Projektet syfte och idé är att genom ett paraplyprojekt förenkla administrationen och stimul...

STÄNG

Transnationellt samarbetsprojekt – Kanada

        Transnationellt Samarbetsprojekt Kanada är slutfört. Eftersom pandemin påverkade projektet och resor inte kunde genomföras på grund av restriktioner, ställde projektet om och ski...

STÄNG

TSOSs webb-& Radio Produktion

2019-07-31 beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet TSOSs webb-& Radio Produktion. Projektägare: Tyringe skid-o skridskosällskap Syfte/Idé: Att anordna en utbilding för ungdomar i att producera och sända Web...

STÄNG

Backagårdens Handelsträdgård utvecklas med stöd av Leader

Jordbruksverket har bifallit stöd till projekt Backagården! Projektägare: Patrik Holmén Syfte/Idé:  Projektet går ut på att renovera anrika Backagårdens Handelsträdgård i Finja så att den bevaras för framtiden. Stöd sök...

STÄNG

Förstudie transnationellt samarbetsprojekt Kanada

Det gläder oss att kunna meddela att jordbruksverket beslutat att bifalla stöd till detta projekt! Projektägare: Leader LAG PH Syfte/Idé: Leader LAG PH vill genomföra en förstudie inom vilket ett nätverk byggs och dokum...

STÄNG

Utveckling av Alpacka och Älg Gården

Utveckling av Alpacka och Älg Gården Projektägare: Jacqueline Käslin Syfte/Idé: Att renovera och marknadsföra ett befintligt besöksmål för ökad omsättning och fler kunder som även kan tillföra besöksnäringen i stort ett m...

STÄNG

Multilevel Tillgängliga äventyr

Projektägare: Climat AB Syftet med projektet är att uppfylla behovet så att alla på lika villkor, oavsett funktionshinder, ska kunna uppleva rörlighet och äventyr i unik natur och skogsmiljö. Projektet ska även locka fler ...

STÄNG

Perpetuum Mobile, en modell för att skapa jobb

Uppdatering. Projektbeslutet hävt. Projektägare: PartnerJobb Syd AB Det är en stor glädje att kunna meddela att Jordbruksverket gett positivt besked om stöd till projektet Perpetuum Mobile. Projektet har beviljats ett proj...

STÄNG

Fjorgyn

Den 25/9 fattade Jordbruksverket det formella beslutet att bevilja pengar till projektet FJORGYN Projektägare: Fjorgyn Ekonomiska Förening Syfte/Idé: Avsikten är att skapa ett fundament till arbetskooperation utifrån en...

STÄNG

Torupasjön

    Torupasjön Syftet med projektet är att skapa en ny fysisk mötesplats, en naturlig träffpunkt med möjlighet till naturupplevelse och även utbildning. Målet med projektet är att anlägga en vandring...

STÄNG

Infopoints – förbättrat värdskap, tillgänglighet, service och ökad merförsäljning i Hässleholms kommun

Infopoints - förbättrat värdskap, tillgänglighet, service och ökad merförsäljning i Hässleholms kommun Ett projekt som handlar om att upprätta Infopoints på besöksmål runt om i kommunen. Det finns en efterfrågan och behov f...

STÄNG

GåGåGå

GåGåGå - ett arbetsmarknadsprojekt   GåGåGå var ett arbetsmarknadsprojekt som syftade till att sänka arbetslösheten i Perstorps kommun samt att hjälpa de lokala företagen att växa. Idén med projektet var att geno...

STÄNG

MATupphandling 80/20 – Utveckling och spridning av innovativ upphandling av småskaliga livsmedelsproducenter

Projektägare: Krinova AB Det gläder oss att meddela att ännu ett projekt beviljats stöd från Jordbruksverket! Ett projekt som handlar om att utveckla och sprida  en upphandlingsmodell som skall möjliggöra för mindre o...

STÄNG

Entreprenörsmiljö Hässleholm har beviljats stöd

Projektägare: Hässleholms Kommun Det är en stor glädje att kunna meddela att Jordbruksverket gett positivt besked om stöd till projektet Entreprenörsmiljö i Hässleholm. Projektet har beviljats ett projektstöd om 1 694 749...

STÄNG

Restaureringen av Sanatorieskogen i Tyringe har beviljats stöd

Projektägare: Tyringe Byalag Vi är fantastiskt glada över att Jordbruksverket 2017-07-03 gett positivt besked om stöd till projektet Restaurering av miljön i Sanatorieskogen . Projektet har beviljats ett projektstöd om 23...

STÄNG

Anläggande av ett utegym i anslutning till Lillasjöslingan i Hästveda

Jordbruksverket beviljade stödet 2018-02-20 Projektägare: Hästveda Intresseförening Ett projekt som skall anlägga ett utegym i Hästveda Hästveda Intresseförening söker bidrag för anläggandet av ett utegym med sju styck...

STÄNG

Base Camp Skåne har beviljats stöd

Projektägare: DOGO Productions, Jim Nilsson Vi är fantastiskt glada över att Jordbruksverket gett positivt besked om stöd till projektet Base Camp Skåne. Projektet har beviljats ett projektstöd om 51 607:- från Jordbruksv...

STÄNG

MATupphandling 80/20 – Utveckling och spridning av innovativ upphandling av småskaliga livsmedelsproducenter

Projektägare: Krinova AB Ett projekt som handlar om att utveckla och sprida  en upphandlingsmodell som skall möjliggöra för mindre och lokala företag att lämna anbud i kommunala upphandlingar.. Genom samarbete med kommune...

STÄNG

Base Camp Skåne

Base Camp Skåne Projektägare: DOGO Productions, Jim Nilsson Förstudie för att specificera behoven och skapa förslag till utformning av en nod i nordöstra Skåne med samlad kompetens och kännedom om området för att assister...

STÄNG

SIMS Perstorp: SamhällsInformation – Mötesplats – Språkcafé

SIMS Perstorp: SamhällsInformation-Mötesplats-Språkcafé Projektägare: Perstorps Kommun SIMS Perstorp var ett integrationsprojekt som pågick fr.o,m våren 2017 t.o.m. årsskiftet 2018/19, och uppkom som ett resultat av det s...

STÄNG

Driftsprojektet för Leader LAG PH har godkänts av Jordbruksverket

Den 26 augusti fick Leader LAG PH beslut från Jordbruksverket om att vårt projekt "Driftsstöd till Leader LAG PH" har beviljats stöd. Ansökan avser driftsstöd för Leader LAG PHs administration och arbete enligt det som beskr...