Beviljade projekt

Nu kan bokskogen bli än mer populär då möjlighet till övernattning finns

Bakgrund
I de södra delarna av kommunen ligger Perstorps golfbana omgiven av exceptionellt natursköna miljöer. Här finns vackra bokskogar, sjöar i olika storlekar och flera historiska platser. Framför allt ett ökat antal av husbilar har skapat ett behov av ställplatser i syfte till såväl promenad i bokskogen eller golfspel.

För att välkomna fler turister och erbjuda bättre servicelösningar syftade projektet till att ta fram fler ställplatser med eluttag i anslutning till golfklubben.

Aktiviteter
Inledningsvis behövdes en del träd fällas och buskar behövde undanröjas för att frilägga ytan. Materialet till området jämnades ut och därefter drogs elkablar fram till tre elstolpar med vardera två uttag. Detta ger möjlighet för totalt sex husvagnar/husbilar att hyra varsin ställplats.

När elkablarna var på plats lades det översta ytskiktet på. Det bestod först av grov grus, därefter en vägduk och överst stenmjöl. När projektet sedan har avslutats så ska golfklubben ansluta sig till en app som är vanligt bland husbilsförare – den visar nämligen var olika ställplatser finns.

 

En hel del av arbetet har genomförts tack vare den kompetens som finns inom golfklubben, så som exempelvis trädfällning av en styrelsemedlem på ideell basis och projektledning av föreningens ordförande. Andra delar av arbetet genomfördes av inhyrda professionella aktörer som en inhyrd maskinförare.

Resultat
Nu står sex nya och attraktiva platser klara och redo för uthyrning, just så som projektet syftade till. Det nya nätverket som skapats med Perstorps kommun och dess turistbyrå innebär att husbils- och husvagnsförare kan hänvisas till ställplatserna i Gustavsborg, även för de turister som vill vandra i bokskogarna vilket kan öka naturturismen där.

Arbetet med att ta fram en skötselplan för att säkerställa att ställplatserna behåller sin fina kvalitet är nu påbörjat och man räknar med att projektet ska ha gett full effekt inom ett år. Tack vare dessa nya ställplatser för husbils- och husvagnsförare finns nu ett nytt besöksmål i naturskön omgivning som allmänheten kan ta del av.

 

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2023-09-29 – 2024-05-27
Projektnamn: Ställplats Gustavsborg
Projektägare: Perstorps golfklubb
Journalnummer: 2023-2570
Åtgärd och fond: Projektstöd till företag, Landsbygdsfonden – genomförande
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 49 401 kr.
Privat finansiering: 21 172 kr.
Totalt godkända utgifter: 70 573 kr. 

Ursprunglig projektbedömning:
Insatsen bedöms som projektstöd till företag då det bedöms gynna Perstorps golfklubb och deras samarbetspartners i första hand och besökarna i andra hand.

 

Dela: