Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Paraplyprojekt – Miljö

Publicerades 15 november 2019

OBSERVERA! Leader LAG PH har stängt möjligheten för ansökningar av paraplyprojekt. Syfte och mål Syftet med projektet är att genom ett paraplyprojekt utlysa pengar för genomförande av ett antal miljöprojekt som minskar d...

MER ATTRAKTIVA ORTER i Hässleholms kommun (avslutat projekt)

Publicerades 12 november 2019

Nätverket har stärkt alla inblandade och har öppnat tidigare stängda dörrar! Bakgrund och syfte Leader Lag PH ville bidra till att skapa en tätare dialog mellan medborgare, det offentliga samt den privata och ideella sekt...

Paraply – Kompetens

Publicerades 7 november 2019

OBSERVERA! Leader LAG PH har stängt möjligheten för ansökningar av paraplyprojekt. Syfte och mål Syftet med projektet är att genom ett paraplyprojekt utlysa pengar för genomförande av ett antal projekt som leder till att...