Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Slutredovisade projekt

MATupphandling 80/20 – Utveckling och spridning av innovativ upphandling av småskaliga livsmedelsproducenter

Publicerades 30 oktober 2017

Projektägare: Krinova AB Det gläder oss att meddela att ännu ett projekt beviljats stöd från Jordbruksverket! Ett projekt som handlar om att utveckla och sprida  en upphandlingsmodell som skall möjliggöra för mindre o...

Restaureringen av Sanatorieskogen möttes av stort intresse

Publicerades 17 oktober 2017

Under ett föreningsmöte i området hade projektcoach Jeanette Junge och en representant från projektet Restaureringen av Sanatorieskogen bjudits in för att berätta om Leader i allmänhet och detta projekt i synnerhet. Projekte...

Lokaltidningens artikel om Base Camp Skåne

Publicerades 2 oktober 2017

Lokaltidningen har skrivit en artikel om projektet Base Camp Skåne som drivs av Jim Nilsson. Du kan läsa den genom att KLICKA HÄR