Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Sanatorieskogen – nu ett återskapat rekreationsområde!

Publicerades 16 december 2016

Projektet restaurerade kulturmiljön i Sanatorieskogen och såg hur antalet besökare ökade mer än förväntat Bakgrund och syfte Viljan att vårda så väl naturvärdesmässiga som kulturella miljöer var den röda tråden i detta ge...

InfoPoints – avslutat projekt som stärkte attraktionskraften

Publicerades 16 december 2016

Stärkt attraktionskraft för destination "Hässleholms kommun" Bakgrund och syfte Det fanns både efterfrågan och behov av från besöksnäringen i Hässleholms kommun av att förbättra tillgänglighet och service för kommunens be...