Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

UTLYSNING!

Publicerades 29 februari 2020

 Nu lanserar vi en unik möjlighet för aktörer att söka stöd till mindre projekt eller aktiviteter under paraplyprojekt som drivs av Leader LAG PH. Projekten ägs av LEADER LAG PH som kan bevilja och betala ut stöd till dig so...