Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Anpassning av Hästveda Boulebana och regnskydd.

Publicerades 3 januari 2023

[gallery columns="1" size="full" ids="2245"] Anpassning av Hästveda Boulebana och regnskydd. Projektägare PRO Hästveda Syftet med projektet var att anpassa Hästvedas boulebana enligt Svenska bouleförbundet rekommendation...

Informationsskyltar Tyringe

Publicerades 13 oktober 2021

[gallery size="medium" link="none" ids="2213,2214,2215"] Ett mer attraktivt Tyringe - för så väl ortsbor som turister Bakgrund och syfte Olika aktörer i Tyringe kontaktade Tyringe Byalag med önskemål om att ta fram sky...

Förstudie – Fontänhus Hässleholm

Publicerades 28 maj 2021

För en mer jämlik fördelning av den psykiska hälsan Bakgrund och syfte För personer med psykisk ohälsa har Fontänhusmodellen visat sig vara en effektiv rehabiliteringsmetod världen över. Genom att ta fram en förstudie ska...

”Mötesplats Torsjö” Tyringe Skyttegille

Publicerades 28 maj 2021

En förbättrad mötesplats för alla åldrar Bakgrund och syfte Tyringe och dess omnejd var i behov av mötesplatser där alla, oavsett ålder, kunde mötas för aktiviteter och nöjen. Målsättningen var att skapa en sådan mötespla...

Läs in fler