Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Möt Boketorp – en kreativ och väldigt vacker mötesplats

Publicerades 12 december 2023

Många olika aktörer har kunnat närma sig Boketorp och göra det till ”sitt” på olika sätt! Bakgrund och syfte I vackra omgivningar intill det nyetablerade naturreservatet ligger Boketorp, ett hus som fick sitt namn då ”bok...

HUS – Avslutat projekt som nu tar flera nya steg!

Publicerades 13 oktober 2023

Vi är många som tar ansvar i detta att bygga framtidens Hässleholm. Bakgrund och syfte Projektet "HUS - Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell" syftade till att stärka och utveckla Hässleholms centrum som handels- oc...

Första steget är taget för framtidens Snapphaneled!

Publicerades 1 september 2023

Det finns en enorm kraft och tillsammans är vi starka! Bakgrund och syfte Förstudien syftade till att undersöka möjligheten att öka attraktionskraften och stärka besöksnäringen genom att sammankoppla besöksmålen Wanås Kon...

Hästveda Boulebana används nu flitigt!

Publicerades 3 januari 2023

Vi som har drivit projektet har fått många rosor när det blev klart – det värmer och räcker som lön! Bakgrund och syfte Inom PRO Hästveda fanns det sedan tidigare en boulegrupp som också drev den befintliga boulebanan. B...

Läs in fler