Nyheter

 • Alla
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-ägt projekt
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Skånes Leadergala 2023
 • Slutredovisade projekt

Boketorp (avslutat projekt)

Publicerades 12 december 2023

Många olika aktörer har kunnat närma sig Boketorp och göra det till ”sitt” på olika sätt! Bakgrund och syfte I vackra omgivningar intill det nyetablerade naturreservatet ligger Boketorp, ett hus som fick sitt namn då ”bok...

Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell (HUS). Avslutat projekt.

Publicerades 13 oktober 2023

Vi är många som tar ansvar i detta att bygga framtidens Hässleholm. Bakgrund och syfte Projektet "HUS - Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell" syftade till att stärka och utveckla Hässleholms centrum som handels- oc...

Förstudie Snapphaneleden Lag PH (avslutat projekt)

Publicerades 1 september 2023

Det finns en enorm kraft och tillsammans är vi starka! Bakgrund och syfte Förstudien syftade till att undersöka möjligheten att öka attraktionskraften och stärka besöksnäringen genom att sammankoppla besöksmålen Wanås Kon...

Hässleholms kulturdagar 2023 (avslutat projekt)

Publicerades 5 juli 2023

Arbetet med Hässleholms Kulturdagar 2024 är redan i full gång! Bakgrund Projektet hade sin utgångspunkt att skapa en mötesplats och en gemensam kulturarena för att uppmärksamma kulturens breda utbud i Hässleholms kommun o...

Läs in fler