Stöd i ansökningsprocessen

Vår projektcoach bokar gärna ett möte med er

Verksamhetskontoret stödjer den sökande i processen och ger råd om hur ansökan ska utformas på ett korrekt sätt.

Leader LAG PHs verksamhetskontor hjälper gärna till och svarar på frågor. Vi bokar gärna ett möte och går igenom ansökan och projektplan tillsammans med projektgruppen. Det finns också guider som hjälp för att skriva en funktionell projektplan.

FAQ – ofta förekommande frågor

Vad är ett leaderprojekt?

Ett leaderprojekt är ett projekt som bygger på leadermetoden och som är förankrat i den lokala utvecklingsstrategin. Ett leaderprojekt är en verksamhet begränsad i tid, omfattning och kostnad, med tydliga mål som kan utvärderas och mätas. Kostnader i projektet är tydligt kopplade till projektets aktiviteter.

Vem kan söka projektstöd?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen i leaderområdet. Privatpersoner kan ej söka stöd!

Vad kan man få stöd för?

Insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service mm., samt bidrar till måluppfyllelse av den lokala utvecklingsstrategin för leaderområdet.

Hur ansöker man?

Man ansöker via e-ansökan och med e-legitimation. Kontakta alltid verksamhetskontoret innan ni söker. Läs mer om ansökan här!

När kan man lämna in en ansökan?

En ansökan kan lämnas när som helst under året. Det är den lokala styrelsen, LAG, som bedömer vilka projekt som får stöd. Jordbruksverket fattar sedan det formella beslutet.

Hur lång är ansökningstiden?

Leader LAG PH har LAG-möten ca sju gånger per år. Komplett ansökan måste ha inkommit senast fyra veckor innan LAG-möte för att kunna behandlas. Tiden från att en komplett ansökan lämnats in till att ett LAG-beslut fattas är därför 1-4 månader. Tänk på att också räkna tid för framtagande och förankring av projektplan innan ansökan lämnas in. Tiden för Jordbruksverkets handläggning av det formella beslutet är 90 dagar.

När får vi pengarna?

Alla pengar betalas ut i efterskott. När kostnader uppstått kan en ansökan om utbetalning skickas till Jordbruksverket. Tiden för Jordbruksverkets handläggning är 90 dagar. Det finns möjlighet att söka förskott.

Dela: