Ansökan

 

Efter den 31 december 2023 tar Leader Lag PH inte längre emot nya ansökningar.

 

 

 

 

 

 


Vill du ändå söka stöd till ditt Leaderprojekt?
Testa din projektidé hos Leader Östra Skåne, det Leaderområde som Hässleholms och Perstorps kommuner tillhör under perioden 2023 – 2027.

Besök leaderostraskane.se för mer information!

Ansökan fungerar som underlag för beslut och ligger till grund för stödberättigade kostnader under projektet. I projektplanen framgår projektets namn, kortfattad idé, bakgrund och nulägesbeskrivning, syfte, mål, målgrupper, aktiviteter, tidsplan, projektorganisation samt hur projektet ska utvärderas.

Ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling görs i två steg. I steg 1 besvaras ett fåtal frågor innan ansökan skickas till verksamhetskontoret. Steg 2 görs efter kontakt med och rådgivning av verksamhetskontoret. I steg 2 anges vilken fond man söker pengar ur samt detaljerad information om projektets inriktning.

E-ansökan kräver att man loggar in med personnummer vilket betyder att en person gör ansökan i eget namn. Stödet inom lokalt ledd utveckling går inte att söka för privatpersoner. Det innebär att du måste ha fullmakt från den organisation du representerar.

 

 

 

 

Dela: