2023-2027 - En ny programperiod och ett nytt geografiskt område

Nuvarande programperiod

Inför den nya programperioden 2023-2027 kom tidigt indikationer om att de nuvarande leaderområdena behövde se över sina geografiska gränser. Detta då vi behövde bli färre men större områden i landet. Under våren 2021 tog de tre leaderområdena i östra Skåne, Leader LAG PHSkånes Ess och LEADER Sydöstra Skåne, ett gemensamt beslut om att tillsammans fortsätta leaderarbetet under namnet Leader Östra Skåne och arbetat sig samman för att kunna leverera en gemensam utvecklingsstrategi till Jordbruksverket den 15 oktober 2021.
Efter det har ytterligare kompletteringar till det inlämnade materialet arbetats fram och den 10/10 2022 lämnades ansökan om att få starta leaderområde in till Jordbruksverket.

Ny förening- ny organisation

Den 14 september höll den nya föreningen sin första stämma, vid vilken man bl.a. presenterade arbetet fram till stämmans genomförande, den nyanställa verksamhetsledaren Jeanette Junge och genomförde förtroendeval.

LEADER ÖSTRA SKÅNES STYRELSE

Ordförande
Lars-Göran Wiberg, född 1961, Hässleholms kommun, ideell sektor, vald 2022-2023

Ordinarie styrelseledamöter
Carina Flodin, född 1961, Bromölla kommun, ideell sektor, vald 2022-2023
Sara Widesjö, född 1991, Bromölla kommun, offentlig sektor, vald 2022-2024
Anna Axelsson, född 1987, Hässleholms kommun, privat sektor, vald 2022-2024
Stefan Larsson, född 1961, Hässleholms kommun, offentlig sektor, vald 2022-2024
Olof Persson, född 1966, Kristianstads kommun, privat sektor, vald 2022-2024
Eva-Marie Hagström, född 1962, Kristianstads kommun, offentlig sektor, vald 2022-2023
Lotte Melin, född 1967, Osby kommun, privat sektor, vald 2022-2023
Agne Andersson född 1952, Osby kommun, ideell sektor, vald 2022-2024
Bengt Marntell, född 1954, Perstorps kommun, privat sektor, vald 2022-2023
Annika Nilsson född 1968, Perstorps kommun, offentlig sektor, vald 2022-2024
Maria Hammenberg, född 1963, Simrishamns kommun, privat sektor, vald 2022-2024
Madeleine Lundin, född 1981, Simrishamns kommun, offentlig sektor, vald 2022-2023
Carina Jönsson, född 1965, Sjöbo kommun, privat sektor, vald 2022-2024
Johan Tykesson, född 1967, Sjöbo kommun, offentlig sektor, vald 2022-2023
Carina Almedal, född 1972, Tomelilla kommun, privat sektor, vald 2022-2023
Janet ten Have, född 1977, Tomelilla kommun, ideell sektor, vald 2022-2024
Anna-Linnéa Abrahamsson, född 1991, Ystads kommun, ideell sektor, vald 2022-2023
Emma Bruce, född 1980, Ystads kommun, offentlig sektor, vald 2022-2024
Lasse Pedersen, född 1969, Östra Göinge kommun, privat sektor, vald 2022-2023
Fredrik Persson, född 1982, Östra Göinge kommun, offentlig sektor, vald 2022-2024

Ersättare
Filip Lindgren, född 1964, Bromölla kommun, privat sektor, vald 2022-2023
Mewlid Kalinrih, född 1984, Kristianstads kommun, ideell sektor, vald 2022-2023
Jessica Nilsson, född 1973, Osby kommun, offentlig sektor, vald 2022-2023
Sven-Erik Sjöstrand, född 1954, Perstorps kommun, ideell sektor, vald 2022-2023
Martin Svensson, född 1976, Simrishamns kommun, ideell sektor, vald 2022-2023
Kerstin Svennersten Sjaunja, född 1954, Sjöbo kommun, ideell sektor, vald 2022-2023
Monika Jingmond, född 1982, Tomelilla kommun, offentlig sektor, vald 2022-2023
Petter Gustafsson, född 1969, Ystads kommun, privat sektor, vald 2022-2023
Bosse Pehrsson, född 1950, Östra Göinge kommun, ideell sektor, vald 2022-2023

Delar av Leader Östra Skånes nya styrelse

 

Delar av Leader Östra Skånes nya styrelse

 

Dela: