2023-2027 - En ny programperiod och ett nytt geografiskt område

2023--2027Leader 2023-2027

Leader LAG PH:s verksamhet kommer att fortlöpa tom 2025 men from 2023 kommer Perstorp och Hässleholms kommuner också att ingå i Leader Östra Skåne. Två programperioder kommer att löpa parallellt. Under 2023-2025 kommer befintliga Leaderområden att finnas kvar och samtidigt startar nya leaderområden upp under 2023 i Skåne och resten av Sverige. EU:s programperioder pågår vanligtvis i sju år, men av olika anledningar och för att undvika ett vakuum mellan dessa två programperioder beslutade den svenska regeringen att förlänga den befintliga programperioden med två förlängningsår och utöka budgeten till samtliga leaderområden med medel från den kommande programperioden.

Ny programperiod – nytt leaderområde
En lokal utvecklingsstrategi för det nya leaderområdet har arbetats fram och prioriterats av Jordbruksverket som tilldelat området cirka 65 miljoner kronor för åren 2023-2027.
Upptäck möjligheterna med Leader Östra Skåne! Läs mer om det nya leaderområdet Leader Östra Skåne på www.leaderostaskane.se

Bakgrund till Leader Östra Skåne
Inför uppstarten av arbetet med den nya programperioden rekommenderades samtliga leaderområden att se över sina geografiska avgränsningar. På grund av en minskad nationell budget samt en önskan om att Leader skulle bli rikstäckande, krävdes det färre leaderområden. Efter diskussioner med kommunerna och mellan leaderområdena i Skåne landade man i att starta ett nytt leaderområde – Leader Östra Skåne. I detta område ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

 

 

 

Bor du och verkar i andra delar av Sverige kan du utforska möjligheterna Leader i Sverige här leadersverige.se

Dela: