Aktiva projekt

Ett attraktivt Perstorp

Syftet med projektet är att involvera företag och lokalsamhället i utvecklingen av bygden
utifrån lokala behov för att skapa attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet.

Målet med projektet är att genomföra en lokal platsutvecklingsprocess, en gemensam
framtagen handlingsplan, genomfört förskönande åtgärder och ledutveckling med skyltning.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

Ansökan får bifall eftersom den vid poängbedömning uppnått en hög nivå och överensstämmer med målen samt uppfyller kriterierna inom insatsområdet 3. Ett hållbart och tillgängligt samhälle. Projektet leder till landsbygdsutveckling i och omkring Perstorp i Leaders anda, vilket gynnar kommun, näringsliv liksom medborgare. Viktiga problem och möjligheter tas upp i ansökan. Perstorp behöver en lokal platsutvecklingsprocess som bidrar till ett attraktivt, hållbart och tillgängligt samhälle.

Projektfakta och bedömning:

LAGs beslutsdatum: 2022-08-23
Projektnamn: Ett attraktivt Perstorp
Sökande: Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne ek. för.
Journalnummer: 2022-1921
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Ansökans syfte, mål och genomförande stämmer väl överens med målen inom insatsområde 3 Hållbart och tillgängligt samhälle bla ”Nya samverkansformer”, ”Fler mötesplatser skapas eller förbättras” genom att bla bidra till indikatorerna antal ”Nya eller förbättrade fysiska eller virtuella mötesplatser”, ”Antal servicelösningar”, och ”Kommunikationslösningar, vilket stämmer väl med insatsområdet.
Bedömning: 417 poäng, varav 45,08 % från de insatsspecifika kriterierna.
Beviljat stöd: Projektstöd Jordbruksverket 1 039 986 kr och
Övrigt offentligt stöd Leader LAG PH 512 232 kr.

Slutdatum: 31 december 2024

Jordbruksverket fattade det formella myndighetsbeslutet 2023-01-16.

Dela: