Aktiva projekt

Syfte och mål
Syftet med projektet är att involvera företag och lokalsamhället i utvecklingen av bygden utifrån lokala behov för att skapa attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Målet med projektet är att genomföra en lokal platsutvecklingsprocess, en gemensam framtagen handlingsplan, genomfört förskönande åtgärder och förstudie ledutveckling.

Aktiviteter
Projektet består i anställning av projektledare, projektledare för förstudie ledutveckling, administratör samt kommunikatör, milersättning, fika, statistikpaket LEA, lunch, bensinkostnader, resor, hyra av minibuss, arvode studiebesök, kompetens-/ och affärsutveckling, digital information och hemsida för ett besöksvänligt Perstorp samt försköningsåtgärder av Perstorp, inspiration och omvärldsbevakning, värdskaps- och bemötandeutbildning och konsultkostnad för analys.


PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
LAGs beslutsdatum: 2022-08-23
Projektnamn: Ett attraktivt Perstorp
Projektägare: Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne ek. för.
Journalnummer: 2022-1921
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Ansökans syfte, mål och genomförande stämmer väl överens med målen inom insatsområde 3 Hållbart och tillgängligt samhälle bland annat ”Nya samverkansformer”, ”Fler mötesplatser skapas eller förbättras” genom att bland annat bidra till indikatorerna antal ”Nya eller förbättrade fysiska eller virtuella mötesplatser”, ”Antal servicelösningar”, och ”Kommunikationslösningar, vilket stämmer väl med insatsområdet.
Bedömning: 417 poäng, varav 45,08 % från de insatsspecifika kriterierna.
Beviljat stöd
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 1 146 515 kr.
Leader LAG PH: 564 702 kr.
Totalt beviljad finansiering: 1 711 217 kr.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:
Ansökan får bifall eftersom den vid poängbedömning uppnått en hög nivå och överensstämmer med målen samt uppfyller kriterierna inom insatsområdet 3 – Ett hållbart och tillgängligt samhälle.
Projektet leder till landsbygdsutveckling i och omkring Perstorp i Leaders anda, vilket gynnar kommun, näringsliv liksom medborgare. Viktiga problem och möjligheter tas upp i ansökan. Perstorp behöver en lokal platsutvecklingsprocess som bidrar till ett attraktivt, hållbart och tillgängligt samhälle.

 

Dela: