Beviljade projekt

Krispet

Syftet med projektet var att ta fram en ny innovativ stallskrapa. En ritning fanns och prototyper skulle tas fram för testning och planer för paketering, marknadsföring m.m.
Målet med projektet var att ha tagit fram en ”färdig skrapa” som kan börja tillverkas och säljas i stor skala.

Syftet och målet har uppnåtts.

Vad har genomförts i projektet?
En Cad ritning har tagit fram tillsammans med Victor huggare.
Låtit tillverka 7 prototyper varav 4 i 3 d print och 3 i de material som vi förväntar oss att tillverka skrapan i framledes.
Referens Gårdarna har fått skrapan för att testa den. 3 gårdar med 3 olika inriktningar Mjölk, kött och häst.
Vi på gården med personal har utvärderat och testat så väl prototypen men även den skrapa som tillverkats i de verktyg som är framtaget.
Fört samtal med formteknik om hur tillverkningsprocessen ska gå tillväga och hur man på enklaste sätt distribuerar och lägger order vid eventuell försäljning.

Resultat projektet skapat:
Skrapan är framtagen och klar.
Vi har breddat får kompetens genom detta projekt. Helt nytt kunskapsområde för oss dels vad gäller plast men även tillverkning metoder osv.
Skrapan är testad av oss själva och utvärderad. Personalen har testat och utvärderat skrapan.
Referensgårdar har fått tillgång till skrapan och gjort utvärderingar. 50 exemplar är framtagna för test och för uppvisning vid försäljning.
Marknadsföring är gjord med en publik sida på facebook/hemsida. Där man får följa resan från ide till färdig produkt och den sidan uppdateras efterhand som projektet går vidare. Referensgårdarna samt alla som testat skrapan vet om den och fått ta del av berättelsen kring skapandet och varför den uppkom. Flertalet besökspersoner har fått del av information om skrapan.
Vi har skapat flera nätverk så som pressverktygets tillverkare Formteknik i Gislaved,
Viktor huggare som varit en del av utvecklingen av ritningen men också företag som skulle kunna visa sig intresserade av en framtida försäljning så som Delaval, gårdsservice.

Erhållna erfarenheter från projektet är plastens egenskaper, hur plast ter sig i olika temperaturer och hållbarhets tänket bakom en produktion. Cad ritnings bedömning, genom att titta på ritningar och få förståelse för hur man bygger upp ett verktyg i en 3d ritning och tillverkningsprocesser inom plastindustrin.

Projektets verksamhet fortsätter efter projektets slut genom att vi kommer att se till så att den säljs ut till så många lantbrukare som möjligt. Stödet har bidragit till att verksamhet finns kvar efter projekttidens slut, då projektet har bidragit till ett ben till i verksamheten.

Rekommendationer till andra som vill genomföra liknande projekt är att beräkna gott om tid. Allt tar tid, framtagning, förändring mm. Var noga med prototypen så att den är så likt de original du vill göra. förändring kostar pengar.

Ansökan om slututbetalning skickades in till Jordbruksverket 8 april 2022 och beslut om slututbetalning fattades av Jordbruksverket 28 juni 2022.

Utgifter 254 040 kr
Finansiering:
Landsbygdsprogrammet 2014–2020 176 699 kr
Privat finansiering Egen privat finansiering 77 341 kr
Summa finansiering 254 040 kr

——————————————————————————————————————————————————

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

LAG bedömer att innovationen kommer att vara till nytta för många inom branschen och det därför är viktigt och motiverat att stötta projektet i innovationsfasen. Denna nya innovativa produkt som kommer att tas fram, en ny stallskrapa,  kommer att  leda till en effektivisering av arbetet på kostallarna. Detta kommer att minska åtgången av ”strö” i kostallar. Produkten har utvecklats av en kvinna inom jordbrukssektorn, som ur ett jämställdhetsperspektiv också kan ses som positivt, då det ännu är en större andel män som är företagande i jordbrukssektorn.

 

Projektfakta och bedömning:

Beslutsdatum: 2021-02-16
Projektnamn: ”KRIPSET”
Sökande: Anna Kristina Irene Larsson
Journalnummer: 2020-2853
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande av insatsområdet Innovation, utveckling av nya produkter, processer eller tekniker. Ansökans syfte stämmer ryms inom den lokala utvecklingsstrategin genom att svara bl.a. emot att öka områdets konkurrenskraft (indikator antal nya produkter) och möjliggöra generationsväxling (diversifierings-projekt).
Insatsområde: Näringsliv och turism
Bedömning: Ansökan fick 300 poäng varav 45% från de insatsspecifika kriterierna 8avslagsnivår 250 p/20%).  Stöd har beviljats med 200 000 kr då det är ett innovationsprojekt, med 69,56% i stöd (maxbelopp 200 000 kr) då stödet söks av ett företag, som ensamt bär den ekonomiska vinningen av innovationen. Egen privat finansiering finansiering utgörs av 30,44% som är 87 540 kr.

Jordbruksverket har fattat det formella myndighetsbeslutet!

 

Dela: