Beviljade projekt

2019-12-19 beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Grön Social Odling

Projektägare: Naturnära Kärråkra Ekonomisk förening

Syfte/Idé: Att erbjuda meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden genom ett socialt arbetskopperativ.

Föreningen Naturnära Kärråkra ek för, ska erbjuda sysselsättning/arbete i grön miljö för människor som står utanför arbetsmarknaden, genom ett socialt arbetskooperativ. Arbetsmarknaden förändras hela tiden, vilket innebär en omställning för alla som har ett arbete och en sysselsättning. Det ställs högre krav på arbetstagarna vilket medför ännu svårare förutsättningar för de som redan nu står utanför arbetsmarknaden. Föreningen ska vara en social plats där aktiviteterna skapar struktur, värde, gemenskap, identitet och ökat välbefinnande. Tanken är att föreningen etablerar en småskalig ekologisk odling för självplock samt odling av grönsaker för vidare försäljning i lokala butiker, gårdsbutik samt på marknader. Föreningen ska på sikt sälja torkade bönor och linser genom samarbete med andra odlare. Föreningen erbjuder ”tillsammans” matlagning dagligen samt har stort fokus på hälsa och välbefinnande där odlingen erbjuder riktiga arbetsuppgifter fast blir sekundär till den sociala nyttan. Deltagarna erbjuds en mångfald av uppgifter som utförs i egen takt och efter egen förmåga/dagsform. Föreningen arbetar aktivt med gruppdynamik utefter dynamisk gruppmodell ”Snäckan” och Kasam-begreppet är centralt. Meningsfulla aktiviteter ger högre livskvalitet har studier visat och är grunden för välbefinnande och stärkt självkänsla samt återhämtning. Projektet ska leda till ökad folkhälsa för deltagarna, fler i sysselsättning och/eller arbete inom grön sektor samt främja individuella processer mot arbete och egen försörjning. Stärkt anställningsbarhet

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

Lag bedömer att såväl de arbetstillfällen som den möjlighet som öppnas upp för deltagarna bidrar till viktiga indikatorer i strategin.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2019-12-19
Beviljat stöd: 1 679 716 kr
Projektnamn: Grön Social Odling
Sökande: Naturnära Kärråkra Ekonomisk förening
Journalnummer: 2019-826
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar den lokala utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Delaktighet och integration i lokalsamhället
Bedömning: Ansökan fick 382 poäng vara 46,3 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Naturnära Kärråkra

Dela: