Nyheter

Leader LAG PH tar löpande emot projektansökningar!

Publicerades den 10 maj 2023

Vi tror att de som bor och verkar på en plats också vet bäst hur platsen kan utvecklas på bästa sätt. Hos Leader LAG PH kan din förening, ditt företag eller din organisation söka pengar för att komma igång!

Testa er projektidé genom att skicka in svaren på frågorna på denna sida https://www.leaderph.se/driva-projekt/ansoka/testa-er-projektide/ till info@leaderph.se.
När personalen på Leaderkontoret stämt av projektidén mot Leader LAG PHs strategi får ni återkoppling om ni ska gå vidare med en fullständig ansökan.

Passar er idé som ett Leaderprojekt inom Leader LAG PHs strategier, guidar verksamhetskontoret er i ansökningsprocessen till en fullständig ansökan.

Fullständig ansökan ska vara Leaderkontoret tillhanda sex veckor innan LAGs beslutsmöten.

Planerade LAG-möten under hösten 2023
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december

Dela: