Testa er projektidé

12frågor

Det finns ingen stöpt form för vilka idéer som kan bli ett leaderprojekt. För att lättare göra en första bedömning kan ni innan verksamhetskontoret kontaktas testa er projektidé genom att besvara följande frågor:

 • Vilken är er projektidé? Berätta kort om er projektidé. Är den nytänkande?
 • Vem står bakom projektet? Har ni samarbetspartners och kapacitet för att kunna genomföra projektet?
 • Varför vill ni genomföra projektidén? Tar projektet hänsyn till andra/tidigare erfarenheter?
 • På vilket sätt leder projektet till ökad delaktighet och integration?
 • På vilket sätt bidrar projektet till att öka sysselsättningen och utveckla bygden?
 • På vilket sätt leder projektet till ett hållbart och tillgängligt samhälle?
 • Hur har ni tänkt gå tillväga? Vad planerar ni för aktiviteter i projektet?
 • Vad vill ni uppnå med projektidén?
 • Vilka vinner på att projektet genomförs? Vilka målgrupper finns?
 • Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)?
 • Hur tänker ni lösa likviditeten?
 • Hur kommer projektets resultat att finnas kvar efter projektavslut?

De kortfattade svaren mejlas till projektcoach Jeanette Junge, som sedan tar kontakt med er.

Dela: