Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • Kallelser
  • LAG-möten
  • Nyheter
  • Prioriterat av LAG

Medlemmar i Leader LAG PH kallas till 2018 års stämma

Publicerades 16 mars 2018

Medlemmarna i Leader LAG PH kallas till 2018 års stämma. Datum och tid: 10 april kl. 19.00 Plats: Medborgarhuset i Ignaberga Styrelsen vill göra er uppmärksam på att obetald medlemsavgift medför förlust av rösträtt o...

Multilevel Tillgängliga äventyr

Publicerades 16 mars 2018

Projektägare: Climat AB Syfte/Idé: Uppfylla behovet för alla människor också med funktionsnedsättningar, att på liknande villkor kunna uppleva rörlighet och äventyr. Skapa en allmännytta och livskvalité för besökare oavset...

God Jul och Gott Nytt År!

Publicerades 22 december 2017

Leader LAG PH vill tacka alla samarbetspartners, projektägare, intressenter och hela styrelsen för ett framgångsrikt 2017 och önska er alla EN RIKTIGT GOD JUL! Under året har 5 projekt beviljats stöd av Jordbruksverket, d....

Infopoints blir nu verklighet

Publicerades 22 december 2017

Det gläder oss att kunna meddela att projektägaren Hässleholms Kommun nu har fått positivt beslut om att genomföra projektet Infopoints! Ett projekt som handlar om att upprätta Infopoints på besöksmål runt om i kommunen. ...

Läs in fler