Nyheter

 • Alla
 • 2023-2027
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Vi vill har dina synpunkter

HUS (Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell) beviljat av SJV

Publicerades 23 september 2020

Projektägare Hässleholms kommun Syfte/idé: Projektets syfte är att ta fram en utvecklingsplan för Hässleholm, då dess stadskärna behöver åter ta plats då handelns strukturomvandling och besöksnäringens nya mönster påverkar...

Foton från våra vackra kommuner efterlyses

Publicerades 17 september 2020

Hej Vi är snart redo för tryck av den fina rapport som skall sammanfatta  projektet Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun. Dock skulle vi vilja illustrera den och kanske även framtid trycksaker med vackra bilder frå...