Aktiva projekt

Glada nyheter – Ljungdala Ungdomsscen är beviljat!

Det innebär att Leader LAG PH:s sista beviljade projekt kommer att fokusera på Ljungdala i Hässleholm. En trygg plats med kulturell inriktning ska både kunna ge en meningsfull tillvaro för barn och unga samt att minimera utanförskapet. Det kommer resultera i en mötesplats som öppnar upp för en mer lekfull och spontan användning. Invigningen kommer att ske i slutet av maj månad med Youngstival kulturfestival!

Syfte och mål
Syftet med projektet är att skapa en mötesplats som skapar bättre förutsättningar för barn och ungas kulturskapande som i dans, konst och musik. Syftet är även att i förlängningen skapa ett hållbart och socialt samhälle för alla invånare, med ökad integration och minskat utanförskap.

Målet med projektet är att bygga en paviljong med installerad belysning och med en scen som är utrustad med ljudanläggning.

Aktiviteter
Projektet består i:
– arbetskostnad, material, transport och deponi
– arbetskostnad framtagning av el och elmaterial
– inköp och installation av ljudanläggning och belysning
– fika i samband med träffar med boende i området
– konsultkostnad för uppdatering av hemsida
– konsultkostnad för att ta fram material till informationskampanj
– konsultkostnad för arkitekt
– fika i samband med invigning
– utsmyckning av scen vid invigning
– dokumentation om projektet genom film och foto
– underhållning

LAG prioriterade ansökan med följande motivering: 
LAG har prioriterat projektet därför att den vid poängbedömning uppnått över avslagsnivå och överensstämmer med målen samt uppfyller kriterierna inom insatsområdet ”Ett hållbart och tillgängligt samhälle”, samt bidrar till indikatorerna.

Ljungdala ungdomsscen bidrar till ett hållbart och tillgängligt samhälle genom att skapa en öppen och fri mötesplats där människor kan träffas och förenas oavsett bakgrund. Ett utmärkt initiativ som skapar bättre förutsättningar för de unga i området, platsen blir ett naturligt besöksmål för kringliggande skola, förskola och boende i närområdet. Unga människors kulturskapande kan stimuleras och komma till uttryck, vilket kan leda till ökad självkänsla, framtidstro och ett nytt lokalt kulturutbud. Projektet motverkar utanförskap, stärker integration och ger sysselsättning till barn och unga.

 

PROJEKTFAKTA OCH PROJEKTBEDÖMNING
LAG:s beslutsdatum: 2023-12-12
Projektnamn: Ljungdala ungdomsscen
Projektägare: Hässlehem AB
Journalnummer: 2023-3944
Åtgärd och fond: Genomförandeprojekt genom Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020
Insatsområde: Insatsområde 3, ”Hållbart och tillgängligt samhälle”
Bedömning: 398 poäng, varav 43,22 % från de insatsspecifika kriterierna
Beviljat stöd
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 900 000 kr.
Offentligt stöd från Leader LAG PH: 160 450 kr.
TOTAL FINANSIERING: 1 060 450 kr.

Observera att LAG har prioriterat projektet, men det är Jordbruksverket som fattade det formella myndighetsbeslutet 2024-03-20.

Dela: